ДИРЕКТОР, ОБСЛУЖВАЩО ЗВЕНО / АКЦ
   Кирил Владимиров Стоянов
Тел: 66 435  
РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА АКАДЕМИЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
РЪКОВОДИТЕЛ, КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ: РАЗРАБОТКА НА СИСТЕМИ
Стефан Павлов Павлов
Тел: 66 274
ПРОГРАМИСТ, УЕБ САЙТОВЕ
Петър Георгиев Петров
Тел: 66 274
ПРОГРАМИСТ, УЕБ САЙТОВЕ
Стефан Ангелов Стефанов
Тел: 66 274
ПОДДРЪЖКА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
РЪКОВОДИТЕЛ, КОМПЮТЪРНО ОБСЛУЖВАНЕ
Калин Методиев Казаков
Тел: 66 435
ЕКСПЕРТ, ТЕХНОЛОГИЧНО ПОДДЪРЖАНЕ
Александър Тихомиров Личев
Тел: 66 217
ЕКСПЕРТ, ТЕХНОЛОГИЧНО ПОДДЪРЖАНЕ/АКЦ И ФУК
Инж. Росица Панайотова Петкова
Тел: 66 217
ЕКСПЕРТ, СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Павел Георгиев Манов
Тел: 66 444
ЕКСПЕРТ, ТЕХНОЛОГИЧНО ПОДДЪРЖАНЕ
Цветомир Александров Христов
Тел: 66 444
СИСТЕМНА АДМИНИСТРАЦИЯ
СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР
Бранимир Стоилов Борисов
Тел: 66 435
 
СПЕЦИАЛИСТ, ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Валентина Маринова Монева
Тел: 66 244
СПЕЦИАЛИСТ, ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Емилия Петрова Радкова
Тел: 66 445
СПЕЦИАЛИСТ, ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Мария Димитрова Петрова-Савова
Тел: 66 244
СПЕЦИАЛИСТ, ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Радостин Величков Минков
Тел: 66 244
ТЕХНИК, КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
Йордан Тодоров Славков
Тел: 66 455
ТЕХНИК, КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
Недко Славев Георгиев
Тел: 66 217
РАБОТНИК, ФОТО-АТЕЛИЕ
Десислава Бориславова Петкова
Тел: 66 445
ОПЕРАТОР, ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ
Перихан Ахмедова Ялъмова
Тел: 66 244
КООРДИНАТОР / КОРПОРАТИВНИ МРЕЖИ
Петко Илиев Петков
Тел: 66 444
ПРОГРАМИСТ, УЕБ САЙТОВЕ/МЛАДШИ
Петко Илиев Петков
Тел: 66 444

Академичният компютърен център осигурява проектирането, разработването, внедряването и ефективното използване на информационните технологии и информационните ресурси в обучението на студентите, в научнопрактическата реализация на академичния състав; административните и информационни системи и публичноориентираните информационни ресурси на висшето ни училище. Разработени са и са внедрени множество публични и специализирани информационни системи, сред които са: университетска информационна система CompAS за планиране и обслужване на учебния процес, система за кандидатстудентски прием, позволяващо електронно подаване на документите, както и системата за уеб-базирано дистанционно обучение VJL (отличена със  специалната награда на Microsoft на изложението „Байт Експо 2008").
Всички водещи информационни системи са обвързани и интегрирани с уебсайта на СА „Д. А. Ценов" - Свищов (www.uni-svishtov.bg), което позволява студентите и външните потребители да имат непрекъснат достъп до най-актуалната информация, както за текущото студентско състояние и графици на учебния процес, така и до последните новини, свързани с живота в родната Алма Матер. Сайтът многократно е отличаван като водещ в българското образователно пространство.
В академичната информационна среда функционират над 950 персонални компютъра от среден и висок клас. Комуникационната технология се осигурява от 40 сървъра върху 3 мрежови платформи: корпоративна ад­министративна мрежа, мрежа от учебни лаборатории и специализирани кабинети, общофункционална мрежа за осигуряване на научната и преподавателска дейност на академичния състав. Компютърните аудитории за обезпечаване на обучението предлагат над 230 работни места в 17 компютърни лаборатории, над 34 работни места в 2 специализирани кабинета и 19 мултимедийни аудитории. Осигурен е постоянен високоскоростен достъп до Интернет. Стопанската академия предоставя свободен достъп за всички потребители на домейн uni-svishtov. bg до Българската административно-юридическа документална база от данни Сиела.нет; раздела „Световна икономика" на БТА, както и до електронните библиотеки и бази данни на ScienceDirect; ProQuest; Scopus; Thomson Reuters; Engineering Village; Embase; Ebscohost; Blackwell-synergy; Ssrn (Social Science Research Network); Nber (National Bureau of Economic Research); RePec (Research Papers in Economics).

Информационна инфраструктура

През месец май 2009 година в СА „Димитър А. Ценов" - Свищов приключи проект за изграждане на нова локална мрежа. В рамките на този проект беше подменено изцяло както пасивното, така и активното оборудване, съставящо мрежовата инфраструктура на Академията. Основните характеристики на изградената мрежа са:

  • оптичен гръбнак до всяка сграда на територията на Академията;
  • гигабитова свързаност до всяка точка на дистрибуция;
  • възможност за бързо увеличаване на пропускателната възможност на трасетата без ползване на нова пасивна инфраструктура;
  • резервираност на трасетата;
  • възможност за наблюдение и контрол;
  • използвани материали и оборудване от признати световни производители - Tyco Electronics (AMP), Cisco System;
  • 25-годишна гаранция.

Благодарение на изградената инфраструктура стана възможно да се разшири безжичната мрежа на Академията. Сега обхват има на територията на всички сгради в Академията, както и пространствата около тях, осигурявайки безплатен интернет на студенти и преподаватели.
Новата мрежова инфраструктура позволи добавянето на функционалност към информационната инфраструктура, повишавайки качеството и отказоустойчивостта на услугите, предоставяни от СА „Д. А. Ценов" - Свищов. Пример за това е изградената с най-модерно оборудване и софтуер виртуална среда, способна да осигури както настоящата, така и бъдещата нужда от изчислителен ресурс, необходим за процесите в Академията.
СА „Д. А. Ценов" - Свищов участва като партньор в националната академична мрежа, свързваща всички университети в страната, която е част от европейската научно-изследователска мрежа GЕANT. Това партньорство, съвместно с новоизградената инфраструктура, позволява на научните работници да участват както в национални, така и в международни научноизследователски проекти.