Юбилейна международна научна конференция на тема: „Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век” събра в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” учени от България и чужбина. Форумът, посветен на 20-годишнината от създаването на специалност „Публична администрация”, бе организиран от катедра „Стратегическо планиране”, провеждаща обучението по тази първа за страната ни специалност. Сред гостите на официалното откриване на конференцията бяха проф. д-р ю.н. Роман Гринюк – ректор на Донецкия национален университет, Климентина Денева – гл. секретар на Министерството на околната среда и водите, Пламен Александров – зам.-кмет на Община Свищов, делегации от университети в България, Украйна, Румъния, Молдова, Македония.


С приветствие към гостите и участниците, конференцията откри ректорът на Стопанска академия – проф. д-р Величко Адамов. Той заяви, че научния форум ознаменува едно „ярко събитие” в нашата история, т.к. именно в Свищов за първи път започва да се преподава публична администрация в България. Ректорът отчете факта, че в почти всички административни структури в страната ни работят възпитаници на Стопанска академия и определи като „амбициозна” катедрата, ангажирала се да развива и утвърждава тази професионална ориентация на свищовските студенти. Проф. Адамов подчерта заслугите на катедра „Стратегическо планиране” и на тогавашния ректор – проф. д-р ик.н. Атанас Дамянов, чийто подпис стои под документите за разкриването на специалност „Публична администрация” през 1993 г. По думите на проф. Адамов, конференцията отново ще покаже желанията и стремежите на академичната общност да допринесе за развитието и на науката, и на практиката, и ще бъде поредно утвърждаване на сътрудничеството и приятелството между университетите.


В началото на форума, проф. д-р Борислав Борисов – преподавател към катедра „Стратегическо планиране” и модератор на конференцията обяви една нова инициатива на Стопанска академия. Като висшето училище, в което е създадена първата в България специалност по публична администрация, Свищовската академия инициира провеждането на Национален конкурс за „НАЙ-ДОБРА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГОДИНАТА”. Проф. Борисов информира, че още в края на настоящата година ще бъдат направени първите номинации и ще бъде избрана най-добрата администрация за 2013г. Инициативата е подкрепена от министъра за развитие на електронното правителство Роман Василев, а медиен партньор ще бъде Информационна агенция „Фокус” и радио верига „Фокус”.

По повод годишнината на спец. „Публична администрация”, поздравления към екипа на катедра „Стратегическо планиране” отправиха всички официални гости, представители на гостуващите в Свищов български и чуждестранни университети, ръководители на факултети и катедри от Стопанска академия.

Приветствие за това, което катедрата и Свищовската Алма матер правят вече 20 г. при обучението на кадри за държавната администрация отправи и министърът на електронното правителство Роман Василев. Той участва във форума чрез онлайн връзка, по време на която изрази подкрепата си към инициативата на свищовското висше училище за провеждане на национален конкурс „Най-добра администрация на годината”. Министър Василев даде възможност на участниците в научния форум да му задават въпроси, на които той отговори в момента на конферентната връзка.

С встъпителен доклад, ръководителят на катедра „Стратегическо планиране” – проф. д-р Маргарита Богданова припомни историята за създаването на спец. „Публична администрация”, по която до момента в ОКС „бакалавър” са се дипломирали 870 души. По думите й, тази специалност се е наложила като „търсена и желана както в бакалавърска и магистърска степен, така и в следдипломното и професионално обучение”, развивани в Стопанска академия. Според цитираните от проф. Богданова данни, между 10 и 20% от всички областни управители в страната и от 5 до 10 % от кметовете на общини при различните правителства са завършили или специализирали публична администрация в Стопанска академия.  Освен това, свищовски възпитаници от същата специалност са се реализирали като добри специалисти в министерства, национални агенции, регионални административни структури.


В международната конференция участваха с доклади 77 учени от университети в България, Румъния, Молдова, Македония, Сърбия, Колумбия. Заседанията се проведоха в две секции. Участниците в първа секция представиха доклади в тематичните направления: „Стандарти и предизвикателства пред обучението по публична администрация” и „Публични политики за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”. Във втора секция бяха представени доклади в тематичните направления: „Иновативни модели и инструменти в публичния сектор” и „Е-правителство и е-администрация”. В рамките на форума бяха изнесени и три пленарни доклада: „Политика, администрация, демокрация” от проф. д-р Борислав Борисов;  Етичната задлъжнялост на образованието по публична администрация”  от проф. д-р Людмил Георгиев;Финансово осигуряване на общинските планове за развитие (2014-2020)” от проф. д-р Андрей Захариев.

Всички доклади, представени на конференцията ще бъдат публикувани в сборник „Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век”, а за самия форум участниците получиха издание с резюмета на разработките на български и на английски език.

По повод 20-та годишнина на спец. „Публична администрация” в Стопанска академия се проведе и студентска научна сесия, в която с есета и доклади, свързани с развитието на публичния сектор в България участваха над 50 свищовски студенти.

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития