С тържествена церемония, в навечерието на Празника на българските студенти, академичната общност на Стопанска академия посрещна един от най-емоционалните и младежки празници:  8 декември -  ден,  превърнал се в символ на студентската празничност. Отново „Гаудеамус игитур“ прозвуча в унисон с настроението, което носи в себе си този празник.


Гости на тържеството бяха: проф. д-р ик.н. Сергей Охрименко, представител на един от уважаваните партньори на СА -  Академията за икономически науки, гр. Кишинев, Молдова; проф. дфн Николай Василев, вицепремиер и министър на образованието и науката в правителството на Филип Димитров (1991-1992г.), преподавател по философия в СУ “Св. Климент Охридски“; Станислав Благов, кмет на Община Свищов; Светлана Георгиева, председател на ОбС – Свищов; Александър Личев, главен изпълнителен директор на „ОЗК“ АД; д-р Ангел Георгиев, председател на Националното представителство на студентските съвети, Христо Цветанов, президент на Ротари клуб – Свищов.

С поздравително слово към академичната общност и студентите ректорът  проф. д-р Величко Адамов откри тържеството, посветено на студентския празник. Поздравления към присъстващите отправиха Бояна Дюлгерова, председател на Студентския съвет, проф. С. Охрименко, проф. Н. Василев, кметът на Свищов Станислав Благов, който връчи символичния ключ на града на председателя на Студентски съвет.


Бяха връчени и ежегодните студентски награди: за отличен успех, активна студентска дейност и високи спортни постижения:
Наградата на Ректора на СА “Д. А. Ценов” – Свищов – Проф. д-р Величко Адамов за отличен успех в образователно-квалификационната степен “Бакалавър” – книга, грамота и парична награда в размер на 1000 лв. бе връчена на Стефани Лъчезарова Станчева, спец. „Финанси“, редовно обучение, IV курс, успех от годините на следване – Отличен 5.94.


Награда на фондация „Димитър Ценов” в размер на 500 лв. за отличен успех, ректорът връчи на четвъртокурсничката Мария Николова от спец. „Счетоводство и контрол” със среден успех 5.93. В периода между предходния и настоящия студентски празник, Фондацията е подпомогнала финансово, чрез възстановяване на една семестриална такса, 403 студенти – полусираци, близнаци и студенти със затруднено материално положение. Общата сума на изплатените помощи възлиза на 67874 лв. През този период на студенти с отличен успех и за награди на победители в конкурси от Фондацията са предоставени 2050 лв.
Студентски съвет присъди общо седем награди по 200 лв., книга и грамота, които връчи председателят Бояна Дюлгерова.


За отличен успех през годините на следването награди получиха четирима студенти в IV курс, редовно обучение –  Мария Данчева , спец. „Финанси“, с успех от годините на следване 5.90; Нергис Бейзат, спец. „Международни икономически отношения” и успех 5.89; Ради Димитров, спец. „Счетоводство и контрол” с успех 5.86 и Мария Вълканова, спец. „Икономика на туризма” с успех 5.77. Награди за активна студентска и обществено-полезна дейност получиха Катерина Илиева – III курс, спец. „МИО”, Николай Василев – също III курс, спец. „Статистика и иконометрия” и Станимира Христова – магистър по  „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”.
Станимира изрази благодарност за признанието от името на тримата наградените студенти – членове на Студентски съвет, и обяви решението им да дарят получената сума за благотворителност. Традиционната благотворителна кампания, която Студентски съвет организира в навечерието на Коледа тази година, е насочена към Дом за деца в неравностойно положение в с. Садовец, общ. Долни Дъбник.


Награди бяха присъдени и за високи спортни постижения на представителни отбори на Стопанска академия от Държавни студентски първенства през 2012 г. Наградата на Академичното ръководство зам.-ректорът доц. д-р Теодора Димитрова връчи на отбора по тенис на маса (мъже и жени), завоювали 3 златни, 4 сребърни и 4 бронзови медала. Отборни награди от Студентски съвет получиха състезателите по кик-бокс, завоювали 2 златни, 1 сребърен и 2 бронзови медала, и каратистите, прибавили към колекцията от медали 1 златно и 3 бронзови отличия от Държавно студентско първенство. Председателят на Студентския съвет връчи награда и на състезателя по силов трибой Ростислав Петков – многократен златен медалист на Републиканско първенство, четвърти на Европейско първенство, златен медалист на Световно първенство за 2012 г. и световен рекордьор в три дисциплини.

Ежегодна парична награда на Общински съвет – Свищов, учредена на името на Григор Начович – пръв министър на финансите след Освобождението, предназначена за студент от Стопанска академия, завършил с отличие трети курс, спец. „Финанси” или спец. „Стопански и финансов контрол” бе присъдена на четвъртокурсничката Вероника Георгиева, спец. „СФК”, с успех от III курс  „отличен” 6.00. Наградата връчи Светлана Георгиева, председател на Общински съвет – Свищов.


В рамките на академичното тържество, посветено на студентския празник, бе връчена и традиционната еднократна награда на Ротари клуб – Свищов, която се отпуска на студент от Стопанска академия за много добър успех и допълнителни критерии на клуба. Наградата, в размер на 480 лв., получи Красимир Крумов – IV курс, спец. „Бизнес информатика” от президента на Ротари клуб Свищов – Христо Цветанов.
За празника на българските студенти, в Стопанска академия бяха получени множество поздравителни адреси.
След церемонията официалните гости проф. Охрименко и проф. Н. Василев посетиха академичния музей и положиха подпис в почетната книга на висшето училище.


На официалния коктейл по случай студентския празник Ректорът връчи златния медал на СА на Студентът на годината 2012 в направление „Социални, стопански и правни науки” Ергин Азис – IV курс, специалност „МИО” и втора спец. „Финанси” от СА „Д. А. Ценов”.  Традиционният конкурс „Студент на годината” се организира от Националното представителство на студентските съвети (НПСС) и е под патронажа на министър-председателя на Република България Бойко Борисов.


 

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития