Информационни дни за първокурсници проведе Стопанска академия...
Стопанска академия откри новата учебна година с тържествено...
Стопанска академия приветства учениците в Свищов и страната...
Катедра „Застраховане и социално дело” при Стопанска академия...
Стопанска академия посрещна новите задочни студенти в ОКС „бакалавър”
Ректорът на Стопанска академия приветства в Свищов участниците...
Стопанска академия бе домакин на форум за разработване на българо-румънски...
Стопанска академия тържествено отбеляза 105-годишнината...
Пълни отличници заемат местата за редовна магистратура в Стопанска...
Обява по проект
BG05M2OP001-2.009-0026-C01
Стопанска академия отличи със специална награда участник в...
Стопанска академия награди най-атрактивния участник в 60-ото...
Обява по проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01
Изкачване на планинските първенци в България, Словения и Румъния...
Регистриран е завишен интерес към Стопанска академия след първо...
Най-нетърпеливите новоприети студенти в Стопанска академия...
Първите нови магистри на Стопанска академия се записаха веднага...
Академичната общност засвидетелства почит и признание към...
Депутат от украинската Рада гостува в Стопанска академия с публична...
Академични преподаватели гостуваха на церемония по връчване...

Покажи всички акценти