Васил Илианов Филев
Председател на Студентски съвет

Цветелин Тодоров Борисов
Заместник-председател на Студентски съвет

Антоан Славчев Величков
Заместник-председател на Студентски съвет

Екатерина Миленова Ангелова
Протоколчик

Габриела Илиева Георгиева
Председател Комисия по учебно-планова и международна дейност

Галя Христова Боянова
Председател Комисия по културно-масова дейност и реклама

Калин Любомиров Николов
Председател Комисия по социално-битови въпроси на учащите

Милена Петрова Георгиева
Председател Комисия по „Спорт

Членове на Студентски съвет:
Георги Стефанов Димитров
Елена Колева Райкова
Пламена Павлова Колева
Теодора Станчева Цвяткова
Борислав Емилов Боянов
Антонио Румянов Първанов
Никита Валериев Йорданов
Анабел Габриелова Монова
Николета Асенова Николаева