Проф. д-р Георги Иванов
Ръководител проект
Проф. д-р Пенка Шишманова
Координатор „Мобилност и обучения“
Доц. д-р Росица Колева
Координатор „Подкрепа и популяризиране на науката и научните изследвания“
Ас. Юрий Кузнецов
Координатор „Информационни и комуникационни технологии и документооборот“
Ас. Валерий Александров
Счетоводител
Ирина Илиева
Юрист
Красимир Парашкевов
Експерт по ЗОП
Мариела Стоянова
Технически сътрудник „ИСУН и управление на документацията“
Антоанета Христова
Технически сътрудник „Комуникация и координация“