23.11.2017 г. Важно съобщение

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,
От 27.11.2017 г./понеделник/ започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2017/2018 год. за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Наука за образование и интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Кандидатстването се извършва в следния ред:
От 27.11.2017 год. /понеделник/ до 14.01.2018 год. /неделя 23.59 ч./ - подаване формуляри за кандидатстване за стипендии за специални постижения чрез интернет страницата на проекта: http://eurostipendii.mon.bg/.
От 27.11.2017 год. /понеделник/ до 17.01.2018 год. /сряда/ - подаване на формуляри за кандидатстване и съпътстващите ги документи /на хартиен носител/ в СА „Д. А. Ценов” – Свищов, в офиса на отдел „Студентска политика”от понеделник до петък от 8.00 ч. – 12.00 ч. и от 13.00 ч. – 16.30 ч.

Подробности за кандидатстването за проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1” може да намерите на :

  1. http://eurostipendii.mon.bg/
  2. в официалната уеб страница на СА „Д. А. Ценов” – Свищов, раздел:„Проекти”, подраздел:„Текущи”, рубрика:
    Проект BG05M2OP001-2.003 "Студентски стипендии – фаза 1”.


Изискуеми документи:

  1. Онлайн попълнен и разпечатан на хартиен носител формуляр за стипендия за специални постижения от страницата на проекта.
  2. Удостоверение за стипендия за специални постижения от сайта на Академията подписано от научен ръководител и заверено с номер и печат от съответната факултетска канцелария.
  3. Пълна разпечатка на разработката на хартиен носител или диск с първа страница на която да е видно имената на студента, специалността и факултетния номер.
  4. Копие от сертификат, грамота или друг документ удостоверяващ участието.
  5. Уверение заверено с успех от предходен семестър от факултетската канцелария.


ЗАБЕЛЕЖКА:
ФОРМУЛЯРИТЕ НА УВЕРЕНИЯТА ЗА УСПЕХ ЩЕ СЕ ПОЛУЧАВАТ БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ, ЗАВЕРЕНИ В СЪОТВЕТНАТА ФАКУЛТЕТСКА КАНЦЕЛАРИЯ.

Образец на удостоверение за кандидатстване за стипендия за специални постижения - ТУК.

За контакти:
Отдел „Студентска политика” – 0631/66-371.


28.03.2017 г. Важно съобщение

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,
От 17.04.2017 г./понеделник/ започва кандидатстването за летен семестър на учебната 2016/2017 год. за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Наука за образование и интелигентен растеж” 2014-2020 г.
 
Кандидатстването се извършва в следния ред:
От 17.04.2017 год. /понеделник/ до 14.05.2017 год. /неделя  23.59 ч./ - подаване формуляри за кандидатстване за стипендии за специални постижения чрез интернет страницата на проекта:http://eurostipendii.mon.bg/.
От 17.04.2017 год. /понеделник/ до 17.05.2017 год. /сряда/ - подаване на формуляри за кандидатстване и съпътстващите ги документи /на хартиен носител/ в СА „Д. А. Ценов” – Свищов, в офиса на отдел „Студентска политика”от понеделник до петък от 8.00 ч. – 12.00 ч. и от 13.00 ч. – 16.30 ч.
 
Подробности за кандидатстването за проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1” може да намерите на :
 
1. http://eurostipendii.mon.bg/
2. в официалната уеб страница на СА „Д. А. Ценов” – Свищов, раздел:„Проекти”, подраздел:„Текущи”, рубрика: Проект BG05M2OP001-2.003 Студентски стипендии – фаза 1”.
 
Изискуеми документи:
1. Онлайн попълнен и разпечатан на хартиен носител формуляр за стипендия за специални постижения от страницата на проекта.
2. Удостоверение за стипендия  за специални постижения от сайта на Академията подписано от научен ръководител и заверено с номер и печат от съответната факултетска канцелария.
3. Пълна разпечатка на разработката на хартиен носител или диск с първа страница на която да е видно имената на студента, специалността и факултетния номер.
4. Копие от сертификат, грамота или друг документ удостоверяващ участието. 
5. Уверение заверено с успех от предходен семестър от факултетската канцелария.
 
ЗАБЕЛЕЖКА:
ФОРМУЛЯРИТЕ НА УВЕРЕНИЯТА ЗА УСПЕХ ЩЕ СЕ ПОЛУЧАВАТ БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ, ЗАВЕРЕНИ В СЪОТВЕТНАТА ФАКУЛТЕТСКА КАНЦЕЛАРИЯ.
 
Образец на удостоверение за кандидатстване за стипендия за специални постижения ТУК.
 
За контакти:
Отдел „Студентска политика” – 0631/66-371.
 

 

01.03.2017 г. Важно съобщение

Уважаеми колеги,
На 28.02.2017 год. (вторник) е извършен превод на сумите за стипендии за специални постижения по Проект BG05M2OP001-2.003 Студентски стипендии – Фаза 1 към сметките на класираните студенти.

 

23.11.2016 г. Важно съобщение

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,
от 28.11.2016 г. /понеделник/ започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2016/2017 год. за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Наука за образование и интелигентен растеж” 2014-2020 г.
 
Кандидатстването се извършва в следния ред:
От 28.11.2016 год. /понеделник/ до 15.01.2017 год. /неделя  23.59 ч./ - подаване формуляри за кандидатстване за стипендии за специални постижения чрез интернет страницата на проекта:http://eurostipendii.mon.bg/.
От 28.11.2016 год. /понеделник/ до 18.01.2017 год. /сряда/ - подаване на формуляри за кандидатстване и съпътстващите ги документи /на хартиен носител/ в СА „Д. А. Ценов” – Свищов, в офиса на отдел „Студентска политика”от понеделник до петък от 8.00 ч. – 12.00 ч. и от 13.00 ч. – 16.30 ч.
 
Подробности за кандидатстването за проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1” може да намерите на :
1. http://eurostipendii.mon.bg/
2. в официалната уеб страница на СА „Д. А. Ценов” –
Свищов, раздел:„Проекти”, подраздел:„Текущи”, рубрика:
Проект BG05M2OP001-2.003 Студентски стипендии – фаза 1”
 
Изискуеми документи:
1. Онлайн попълнен и разпечатан на хартиен носител формуляр за стипендия за специални постижения от страницата на проекта.
2. Удостоверение за стипендия  за специални постижения от сайта на Академията подписано от научен ръководител и заверено с номер и печат от съответната факултетска канцелария.
3. Пълна разпечатка на разработката на хартиен носител или диск с първа страница на която да е видно имената на студента, специалността и факултетния номер.
4. Копие от сертификат, грамота или друг документ удостоверяващ участието. 
5. Уверение заверено с успех от предходен семестър от факултетската канцелария.
 
ЗАБЕЛЕЖКА:
ФОРМУЛЯРИТЕ НА УВЕРЕНИЯТА ЗА УСПЕХ ЩЕ СЕ ПОЛУЧАВАТ БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ, ЗАВЕРЕНИ В СЪОТВЕТНАТА ФАКУЛТЕТСКА КАНЦЕЛАРИЯ.
 
Образец на удостоверение за кандидатстване за стипендия за специални постижения ТУК.
 
За контакти:
Отдел „Студентска политика” – 0631/66-371.

 


 

08.07.2016 г. Важно съобщение

Уважаеми колеги, 
Днес 08.07.2016 год. е извършен превод на сумите за стипендии за специални постижения по проект "Студентски стипендии – фаза 1" към сметките на класираните студенти.

 


 

02.15.2016 г. Важно съобщение

 

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,
От 10.05.2016 г./вторник/ започва кандидатстването за летен семестър на учебната 2015/2016 год. за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Наука за образование и интелигентен растеж” 2014-2020 г.
 
Кандидатстването се извършва в следния ред:
От 10.05.2016 год. /вторник/ до 30.05.2016 год. /понеделник 23.59 ч./ - подаване формуляри за кандидатстване за стипендии за специални постижения чрез интернет страницата на проекта: http://eurostipendii.mon.bg/.
От 10.05.2016 год. /вторник/ до 02.06.2016 год. /четвъртък/ - подаване на формуляри за кандидатстване и съпътстващите ги документи /на хартиен носител/ в СА „Д. А. Ценов” – Свищов, в офиса на отдел „Студентска политика”от понеделник до петък от 8.00 ч. – 12.00 ч. и от 13.00 ч. – 16.30 ч.
 
Подробности за кандидатстването за проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1” може да намерите на :
1. http://eurostipendii.mon.bg/
2. в официалната уеб страница на СА „Д. А. Ценов” – Свищов,
     раздел:„Проекти”, подраздел:„Текущи”, рубрика:
     "Проект BG05M2OP001-2.003 Студентски стипендии – фаза 1”
 
Изискуеми документи:
1. Онлайн попълнен и разпечатан на хартиен носител формуляр за стипендия за специални постижения от страницата на проекта.
2. Удостоверение за стипендия  за специални постижения от сайта на Академията подписано от научен ръководител и заверено с номер и печат от съответната факултетска канцелария.
3. Пълна разпечатка на разработката на хартиен носител или диск с първа страница на която да е видно имената на студента, специалността и факултетния номер.
4. Копие от сертификат, грамота или друг документ удостоверяващ участието. 
5. Уверение заверено с успех от предходен семестър от факултетската канцелария.
 
ЗАБЕЛЕЖКА:
ФОРМУЛЯРИТЕ НА УВЕРЕНИЯТА ЗА УСПЕХ ЩЕ СЕ ПОЛУЧАВАТ БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ, ЗАВЕРЕНИ В СЪОТВЕТНАТА ФАКУЛТЕТСКА КАНЦЕЛАРИЯ.
 
Образец на удостоверение за кандидатстване за стипендия за специални постижения ТУК
 
За контакти:
Отдел „Студентска политика” – 0631/66-371.