03.04.2018 г. Важно съобщение

Уважаеми колеги,
Офисът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността ще работи от 10:00 ч. до 12:00 ч. в следните съботни дни: 14, 21 и 28 април 2018 г.

В Академичния център студентите, които вече участват в проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики - фаза 1“ и имат сключен договор, могат да получат екземпляр от договора си, а при приключена практика - удостоверение за участие в проекта.

 

С уважение,
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“

при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов
19.03.2018 г. Важно съобщение

Уважаеми студенти-практиканти!
Информираме Ви, че считано от 19.03.2018 г. (понеделник), стартира изплащането на еднократните стипендии по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики - фаза 1“ за всички приключили успешно своята практика през месец февруари 2018 година.
 

С уважение,
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“

при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов

26.01.2018 г. Важно съобщение

Уважаеми студенти, 
академични наставници и представители на обучаващи организации,
Екипът за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002 „Студентски практики – фаза 1“ при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов Ви информира, че прекратява приема на документи за провеждане на студентски практики, поради изчерпване на лимита по индикативен бюджет, считано от 26.01.2018 г.
 

С уважение,
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“

при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов

 

19.01.2018 г. Важно съобщение

Уважаеми студенти кандидат-практиканти,
Информираме Ви, че от дата 19.01.2018 г. се приемат ДОГОВОРИ (със стартова дата на графика от 12.02.2018 г.), ДЕКЛАРАЦИЯ И СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА считано до ИЗЧЕРПВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ ПРАКТИКАНТСКИ ПОЗИЦИИ.
Консултации по проекта ще се извършват в офиса на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността (АЦККВО), както следва:

в дните - от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК
от 8.00 ч. до 12.00 ч. / от 13.00 ч. до 17.00 ч.

Право на участие в проекта имат всички студенти в Стопанска академия, в т. ч. първокурсниците. Обръщаме Ви внимание, че студентските практики могат да се провеждат по един път във всяка образователно-квалификационна степен (веднъж като бакалавър и веднъж като магистър).
 

Забележка: Договорите за провеждане на практическо обучение между Стопанска академия и студента-практикант се депозират ЛИЧНО ОТ СТУДЕНТА при представяне на лична карта и при вписване в РЕГИСТЪРА НА АЦККВО, със стартова дата на Работния график от 12.02.2018 г.
 

С уважение,
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“

при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов
 

10.01.2018 г. Важно съобщение

Уважаеми ментори,
служебните бележки за получените суми по граждански договори (за физически лица) по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики” - Фаза 1 за данъчната 2017 г. можете да получите по следния начин:

  1. За всички ментори на територията на община Свищов – считано от 11.01.2018 г. всеки работен ден от 14:00 ч. до 16:00 ч. при г-жа Снежанка Ангелова, ет. 2 в административната сграда на Академията (Каса 1). Служебната бележка се получава лично или от упълномощено лице срещу подпис.
  2. За всички ментори извън община Свищов, служебните бележки ще бъдат изпратени на 15.01.2018 г. по пощата с обратна разписка на постоянен адрес. Ако желаете да получите документа на друг адрес, молим в срок до 14.01.2018 г. да ни изпратите същия на имейл s.praktiki@uni-svishtov.bg. Неполучаването на имейл от Вас ще е основание да изпратим служебните бележки на адресите Ви по лична карта.
На менторите - самоосигуряващи се лица не следва да се издават служебни бележки!
 
С уважение,
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов

 

09.01.2018 г. Важно съобщение

Уважаеми студенти кандидат-практиканти,

информираме Ви, че се подновява ПРИЕМЪТ НА ДОГОВОРИ, ДЕКЛАРАЦИИ И СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ, считано от 15.01.2018 г. до ИЗЧЕРПВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ ПРАКТИКАНТСКИ ПОЗИЦИИ.
Консултации по проекта ще се извършват в офиса на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността (АЦККВО), както следва:
в дните - ПОНЕДЕЛНИК И ВТОРНИК  
от 8.00 ч. до 12.00 ч. / от 13.00 ч. до 17.00 ч. 

РАБОТЕН ГРАФИК


Дати за прием на договори ЛИЧНО само за студенти, вписани в Регистъра на студенти кандидат-практиканти от Стопанска академия

Периоди за стартиране 
на практиката

15 и 16 януари 2018 г.

 22 януари – 26 януари 2018 г.

22 и 23 януари 2018 г.

 29 януари – 2 февруари 2018 г.

29 и 30 януари 2018 г.

 5 февруари – 9 февруари 2018 г.

5 и 6 февруари 2018 г.

 12 февруари – 16 февруари 2018 г.

Право на участие в проекта имат всички студенти в Стопанска академия, в т. ч. първокурсниците. Обръщаме Ви внимание, че студентските практики могат да се провеждат по един път във всяка образователно-квалификационна степен (веднъж като бакалавър и веднъж – като магистър).

Забележка:  Договорите за провеждане на практическо обучение между Стопанска академия и студента-практикант се депозират ЛИЧНО ОТ СТУДЕНТА при представяне на лична карта и при предварително вписване в РЕГИСТЪРА НА АЦККВО, съгласно посочените в Работния график дати за прием на договори.

С уважение,
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов

 

18.12.2017 г. Важно съобщение

Уважаеми студенти-практиканти!
Информираме Ви, че считано от 18.12.2017 г. (понеделник), стартира изплащането на еднократните стипендии по проект BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики - фаза 1" за всички приключили успешно своята практика през месец ноември 2017 година. 
С уважение,
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов
29.11.2017 г. Важно съобщение

Уважаеми студенти практиканти,
Офисът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността ще работи на 2 и 16 декември 2017 г. (събота) от 10:00 ч. до 12:00 ч. В Центъра може да получите подробна информация за ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002 „Студентски практики – фаза 1“.
Студентите, които са приключили практическото си обучение по проект „Студентски практики – Фаза 1“могат да получат удостоверение и екземпляр от договорите за провеждане на практиката.
 

 

С уважение,
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов


24.10.2017 г. Важно съобщение

Уважаеми колеги,
Офисът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността ще работи от 10:00 ч. до 12:00 ч. в следните съботни дни: 4, 11, 18 и 25 ноември 2017 г. 

В Академичния център студентите, които вече участват в проект BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики - фаза 1" и имат сключен договор, могат да получат екземпляр от договора си, а при приключена практика - удостоверение за участие в проекта.

 

С уважение,
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов


17.10.2017 г. Важно съобщение

Уважаеми студенти-практиканти!
Информираме Ви, че считано от 19.10.2017 г. (четвъртък), стартира изплащането на еднократните стипендии по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики - фаза 1“ за всички приключили успешно своята практика през месец септември 2017 година.

 

С уважение,
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов

06.10.2017 г. Важно съобщение

Уважаеми колеги,
Екипът за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002 „Студентски практики – фаза 1“ при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов  Ви информира, че за да стартирате Вашата практика е необходимо до 10 октомври 2017 г. да представите договорите със стартова дата на практиката в периода от 16 до 19 октомври 2017 г.

Последната допустима дата от графика за провеждане на практическо обучение, на която практиката следва да приключи е 30 ноември 2017 г.

След 10 октомври 2017 г. поради технически причини, договори няма да се приемат!

Работното време на Офиса на АЦККВО е следното:

/понеделник – петък/
от 8:00 ч. до 12:00 ч.
от 13:00 ч. до 17:00 ч.

 

С уважение,
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов