Научноизследователски проекти, финансирани със средства от държавната субсидия за присъщата на СА «Д. А. Ценов» научна дейност през 2006 г.

1.

Европейски ракурси на доходите и потреблението на населението в България

МС

2.

Ефекти от приложението на web-базираните технологии в дейността на българските туроператори

МИО

3.

Методика за измерване и оценка на професионалната компетентност на мениджъра

КИУ

4.

Фирмените знания като стратегически ресурс и фактор в конкурентната борба

ИБП

5.

Предиктивно моделиране на потребителския избор

Маркетинг

6.

Съвременни предизвикателства пред туристическото обслужване у нас

ТБ

7.

Разработване на методика за оценка на клиентите

Маркетинг

8.

Регионалното сътрудничество между страните от Югоизточна Европа – мерило за европеизацията на Балканите

МИО

9.

Инвестиционна политика и управление на колективните инвестиционни схеми в България

ФК