Проектни предложения - Кампания 2019

Код

Дата на подаване

Час на подаване

Наименование на проектното предложение

Ръководител

Заявен бюджет
в лв.

1

1-2019

15.2.2019

09:00 ч.

Секторът на застрахователни услуги - проблеми, тенденции, възможности и предизвикателства в икономическото развитие на България (1992-2021)

гл. ас. д-р Милен Митков

9869,05

2

2-2019

19.2.2019

09:30 ч.

Методика за гъвкаво управление на проекти в публичния сектор

проф. д-р Маргарита Богданова

8100,00

3

3-2019

21.2.2019

10:00 ч.

Интереси и поведение - управленски аспекти

гл. ас. д-р Десислава Алексиева

2698,96

4

4-2019

21.2.2019

13:00 ч.

Изследване на състоянието на информационната сигурност в лечебните заведения в България

доц. д-р Веселин Попов

4900,00

5

5-2019

21.2.2019

15:38 ч.

Съвременни тенденции в създаването на приложения за електронна търговия

проф. д-р Красимир Шишманов

4788,27

6

6-2019

21.2.2019

16:00 ч.

Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) - възможности за анализ на социалната защита в България

проф. д-р Поля Ангелова

4667,10

7

7-2019

22.2.2019

11:15 ч.

Възможности за повишаване конкурентоспособността на докторската програма по счетоводство в СА "Д. А. Ценов" на образователния пазар

доц. д-р Диана Ималова

7287,80

8

8-2019

22.2.2019

14:00 ч.

Влияние на бюджетното салдо върху икономическия растеж

гл. ас. д-р Таня Тодорова

4917,08

9

9-2019

22.2.2019

14:15 ч.

Механизми за идентифициране на риска от измами при одита на финансови отчети

доц. д-р  Силвия Костова

3586,96

10

10-2019

22.2.2019

15:30 ч.

Влияние на дигиталните иновации в сферата на услугите върху клиентската удовлетвореност и лоялност

гл. ас. д-р Атанаска Решеткова

9938,11

11

11-2019

22.2.2019

15:40 ч.

Използване на изкуствени невронни мрежи за откриване на измами с кредитни карти

гл. ас. д-р Ангелин Лалев

2228,00

ОБЩО:

62981,33