Класиране на проектни предложения по наредба на МОН