Класиране на проектни предложения - Кампания 2018

Код

Наименование на проектното предложение

Ръководител

Комплексна
 оценка

Одобрено
финансиране

Решение

 на АЕК

1

12-2018

Промоциите в България - анализ на тенденциите и ефектите от промоции

доц. д-р Иван Марчевски

96,71

5689,63

Одобрен

2

7-2018

Социално-икономическо развитие на българското Придунавие - тенденции и перспективи

доц. д-р Росица Колева

95,83

3571,97

Одобрен

3

14-2018

Измерения на бедността в България - статистически аспекти

проф. д-р Поля Ангелова

95,60

4266,11

Одобрен

4

13-2018

Омниканално пазаруване: потребителско преживяване и клиентска удовлетвореност

доц. д-р  Пенка Горанова

95,57

8970,91

Одобрен

5

5-2018

Териториално райониране на Р България - проблеми и перспективи

проф. д-р Маргарита Богданова

94,34

7789,00

Одобрен

6

15-2018

Развитие на лидерството за постигане на целите за устойчивото развитие

доц. д-р Михаил Чиприянов

93,09

3600,00

Одобрен

7

9-2018

Съвременни измерения на управлението на туристическа дестинация България

проф. д-р Марияна Божинова

93,00

9361,38

Одобрен

8

11-2018

Възможности за повишаване представителността на онлайн анкетите

гл. ас. д-р Радослав Йорданов

91,37

4227,31

Одобрен

9

6-2018

Предизвикателства пред автомобилното застраховане в условията на динамично икономическо развитие

гл. ас. д-р Милен Митков

88,94

5570,12

Одобрен

10

8-2018

Управление на контрагентния риск в индустриалните предприятия

гл. ас. д-р Зоя Иванова

88,00

3575,54

Одобрен

11

2-2018

Изследване на въздействието на регулациите в областта на околната среда на ЕС върху международната конкурентоспособност на предприятията от химическата промишленост

доц. д-р Карина Саркисян - Дикова

87,77

2441,08

Одобрен

12

1-2018

Изследване на икономическите ползи от внедряването на система  за управление на качеството в българските предприятия

гл. ас. д-р Любка Илиева

84,66

3014,04

Одобрен

13

4-2018

Интеграционни процеси в глобалната икономика

доц. д-р Здравко Любенов

82,11

1220,40

Одобрен

14

3-2018

Прогнозиране на пазарния тренд (критичен анализ на методи и сравнителен анализ между различни пазари)

доц. д-р Стефан Симеонов

74,80

8900,00

Одобрен

15

10-2018

Изследване на стратегиите за учене в ОКС "Магистър" - дистанционна форма

ст. преп. д-р Петър Тодоров

69,74

0,00

Неодобрен