Класиране на проектни предложения - Кампания 2019

 

Код

Наименование на проектното предложение

Ръководител

Комплексна оценка на АЕК

1

9-2019

Механизми за идентифициране на риска от измами при одита на финансови отчети

доц. д-р  Силвия Костова

95,94

2

2-2019

Методика за гъвкаво управление на проекти в публичния сектор

проф. д-р Маргарита Богданова

94,69

3

7-2019

Възможности за повишаване конкурентоспособността на докторската програма по счетоводство в СА "Д. А. Ценов" на образователния пазар

доц. д-р Диана Ималова

91,94

4

10-2019

Влияние на дигиталните иновации в сферата на услугите върху клиентската удовлетвореност и лоялност

гл. ас. д-р Атанаска Решеткова

90,49

5

6-2019

Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) - възможности за анализ на социалната защита в България

проф. д-р Поля Ангелова

86,60

6

4-2019

Изследване на състоянието на информационната сигурност в лечебните заведения в България

доц. д-р Веселин Попов

81,80

7

3-2019

Интереси и поведение - управленски аспекти

гл. ас. д-р Десислава Алексиева

70,40

8

8-2019

Влияние на бюджетното салдо върху икономическия растеж

гл. ас. д-р Таня Тодорова

69,71

9

5-2019

Съвременни тенденции в създаването на приложения за електронна търговия

проф. д-р Красимир Шишманов

65,94

10

11-2019

Използване на изкуствени невронни мрежи за откриване на измами с кредитни карти

гл. ас. д-р Ангелин Лалев

63,06

11

1-2019

Секторът на застрахователни услуги - проблеми, тенденции, възможности и предизвикателства в икономическото развитие на България (1992-2021)

гл. ас. д-р Милен Митков

43,60