Изпълнение на проекти – Кампания 2018

Код на проект

Наименование на проектното предложение

Ръководител

Общ брой точки НФО

Решение
на АЕК

1

5-2018

Териториално райониране на Р България - проблеми и перспективи

проф. д-р Маргарита Богданова

98

Изпълнен проект

2

14-2018

Измерения на бедността в България - статистически аспекти

проф. д-р Поля Ангелова

97

Изпълнен проект

3

1-2018

Изследване на икономическите ползи от внедряването на система  за управление на качеството в българските предприятия

гл. ас. д-р Любка Илиева

96

Изпълнен проект

4

9-2018

Съвременни измерения на управлението на туристическа дестинация България

проф. д-р Марияна Божинова

96

Изпълнен проект

5

13-2018

Омниканално пазаруване: потребителско преживяване и клиентска удовлетвореност

доц. д-р  Пенка Горанова

95

Изпълнен проект

6

12-2018

Промоциите в България - анализ на тенденциите и ефектите от промоции

доц. д-р Иван Марчевски

94

Изпълнен проект

7

6-2018

Предизвикателства пред автомобилното застраховане в условията на динамично икономическо развитие

гл. ас. д-р Милен Митков

90

Изпълнен проект

8

15-2018

Развитие на лидерството за постигане на целите за устойчивото развитие

доц. д-р Михаил Чиприянов

85

Изпълнен проект

9

4-2018

Интеграционни процеси в глобалната икономика

доц. д-р Здравко Любенов

85

Изпълнен проект

10

8-2018

Управление на контрагентния риск в индустриалните предприятия

гл. ас. д-р Зоя Иванова

80

Изпълнен проект

11

2-2018

Изследване на въздействието на регулациите в областта на околната среда на ЕС върху международната конкурентоспособност на предприятията от химическата промишленост

доц. д-р Карина Саркисян - Дикова

77

Изпълнен проект

12

7-2018

Социално-икономическо развитие на българското Придунавие - тенденции и перспективи

доц. д-р Росица Колева

77

Изпълнен проект

13

11-2018

Възможности за повишаване представителността на онлайн анкетите

гл. ас. д-р Радослав Йорданов

71

Изпълнен проект

14

3-2018

Прогнозиране на пазарния тренд (критичен анализ на методи и сравнителен анализ между различни пазари)

доц. д-р Стефан Симеонов

42

Неизпълнен проект