Подадени проектни предложения - Кампания 2023

Приложение 1

 

Дата на подаване

Час на подаване

Наименование на проектното предложение за научноизследователски проект

Ръководител

Заявен бюджет в лв.

 

Научноизследователски проекти (едногодишни)

1.

03.04.2023

16,00

Ефектите на европейската стратегия за устойчивост върху развитието на селското стопанство у нас

Проф. д. ик. н Таня Горчева

4000,00

2.

03.04.2023

16,00

Стратегическо изследване на Decision Support System (DSS) при екологичното управление на бизнеса

Доц. д-р Михаил Чиприянов

4167,00

3.

03.04.2023

16,00

Местните обществени посредници като институции за ефективни публични политики

гл. ас. д-р Юлиян Господинов

4700,00

4.

03.04.2023

16,00

Устойчив бизнес модел за изследване себестойността на биологичното производство и дигитализация на процесите в земеделските стопанства

гл. ас. д-р Илияна Кръстева

            9000,00

5.

03.04.2023

16,00

Предизвикателства и възможности пред дигиталното обучение по икономика на поколение Z

доц. д-р Драгомир Илиев

12000,00

 

Инфраструктурни научноизследователски проекти (двугодишни)

6.

03.04.2023

16,00

Безопасност и устойчиво развитие: съвременни измерения при събитийния туризъм

Доц. д-р Петя Иванова

6800,00

7.

03.04.2023

16,00

Изследване на потенциала на Big Data и IoT за изграждане на бизнес интелигентна среда

Доц. д-р Веселин Димитров Попов

16330,98

8.

03.04.2023

16,00

Повишаване конкурентоспособността на туристическия сектор в България чрез внедряване на иновации

Проф. д-р Марияна Божинова

16131,00

9.

03.04.2023

16,00

Сравнителен анализ на конвенционални статистически методи и изкуствени невронни мрежи при прогнозиране на динамика

доц. д-р Маргарита Шопова

15500,00

10.

03.04.2023

16,00

Състояние на професионалната компетентност в контролните институции в дигитална среда

Доц. д-р Пепа Стойкова

 

24000,00

 

Проекти за частично финансиране на научни форуми

11.

03.04.2023

16,00

Глобална икономика и бизнес

Доц. д-р Здравко Любенов

3450,00

12.

03.04.2023

16,00

Предизвикателства пред финансите и стопанската отчетност в условията на множествени кризи

Доц. д-р Галина Чиприянова

6500,00

13.

03.04.2023

16,00

Глобални дилеми и регионални перспективи пред публичната администрация

Доц. д-р Христо Сирашки

3907,61

14.

03.04.2023

16,00

Кръгла маса "БИЗНЕС ЛИНГВА”

Ст. преп. д-р Виктор Монев

510,03