Публикации на

Тип: Монография (2)
Заглавие на публикацията: Информационното общество. Съвременно състояние и възможности за развитие в България.(второ преработено и допълнено издание)
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1008-2
Страници: 168

Заглавие на публикацията: Информационното общество. Съвременно състояние и възможности за развитие в България
Издателство: Абагар, 2012
ISBN: 978-619-168-002-3
Страници: 224

Тип: Студия (1)
Заглавие на публикацията: Малый и средний бизнес в Болгарии до и после присоединения к ЕС: проблемы и перспективы (Малкият и средният бизнес в България до и след присъединяването към ЕС: проблеми и перспективи)
Издателство: Б. и., 2006
ISBN:
Страници: 36

Тип: Статия (9)
Заглавие на публикацията: Икономиката, основана на знанието – в търсене на нов алгоритъм на развитието
Издание: Народностопански архив, 2010, бр.3, с.110-126
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 0323-9004
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Бизнесът през ХХІ век се нуждае от нов мениджмънт
Издателство: ДонНУ, 2008
ISBN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Новите правила на бизнеса през ХХІ век
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISBN: 978-954-23-0372-5
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Икономически приоритети на България след приемането й в Европейския съюз
Издателство: ДонНУ, 2007
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Мултимедийные компьютерные технологии при преподавании общей экономической теории в высших учебных заведениях (Мултимедийните компютърни технологии при преподаването на общата икономическа теория във висшите учебни заведения)
Издателство: ДонНУ, 2007
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Финансиране и кредитиране на малкия и средния бизнес в България.
Издание: Економiчний вiсник Донбасу, 2007, бр.1, с.162-170
Издателство: Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”,, 2007
ISSN: 1817-3772
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Трансформационни процеси и икономически приоритети на България
Издание: Диалог, 2006, бр.4, с.116-123
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISSN: 1311-9206
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Ще се запазят ли проблемите при финансирането и кредитирането на малките и средните предприятия и след присъединяването ни към ЕС?
Издание: Диалог, 2006, бр.3, с.80-102
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISSN: 1311-9206
Страници: 23

Заглавие на публикацията: Глобална конкурентоспособност на страните от организацията за Черноморско икономическо сътрудничество
Издателство: ДонНУ, 2006
ISBN:
Страници: 6

Тип: Доклад (19)
Заглавие на публикацията: Икономиката на знанието и интелектуализацията на бизнеса
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1185-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Информационното неравенство в България
Издателство: Русенски унив. А. Кънчев, 2016
ISBN: 978-954-712-706-7
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Информационното общество и информационната икономика - теоретични концепции и практически измерения
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1105-8
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Негативни последици от глобалното информационно общество
Издателство: Издателски комплекс - УНСС, 2015
ISBN: 978-954-644-834-7
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Особености на университетската образователна среда в информационното общество
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1093-8
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Икономически проблеми пред малкия и средния бизнес в България
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1086-0
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Арендните отношения в българското земеделие след присъединяването на страната ни към Европейския съюз
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1012-9
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Променящата се роля на човека в глобалното информационно общество
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1005-1
Страници: 6

Заглавие на публикацията: За същността на информационната икономика
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0909-3
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Проблеми на "цифровото неравенство" в страните от Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0773-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Особености на изграждането на икономиката, основана на знанието в съвременните условия.
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0679-5
Страници: 6

Заглавие на публикацията: „Новата икономика” и световната финансова – икономическа криза
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0484-5
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Предизвикателства за икономическата теория в новата икономика, основана на знанията
Издателство: Унив. изд. Стопанство, 2009
ISBN: 978-954-644-028-0
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Общоевропейският контекст на националните оперативни програми
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN: 978-954-23-0399-2
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Политика на Европейския съюз за намаляване на икономическите асиметрии в разширена Европа.
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN: 954-23-0323-8
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Относно някои трудности при измерване на „новата икономика”.
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN: 954-23-0319-X
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Трансформационни процеси и икономически приоритети на България
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN: 954-23-0316-5
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Информационните и комуникационните технологии – ключов фактор за повишаване конкурентоспособността на българската икономика
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN: 954-23-0295-9
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Проекции на новата икономика, основана на знанието върху образованието в България
Издателство: Персонал-консулт-ГП, 2006
ISBN:
Страници: 5

Тип: Учебник (12)
Заглавие на публикацията: Икономикс
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1247-5
Страници: 364

Заглавие на публикацията: Макроикономика
Съавтори: Красимир Кунев, Пенка Шишманова, Людмил Несторов, Огнян Марков, Румен Лазаров, Таня Тодорова, Елка Цонева
Издателство: Абагар, 2016
ISBN: 978-619-168-149-5
Страници: 312

Заглавие на публикацията: Икономикс (Микроикономика и Макроикономика)
Съавтори: Любен Кирев, Иван Иванов, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Румен Лазаров, Огнян Марков, Пенка Шишманова, Таня Тодорова
Издателство: Абагар, 2015
ISBN: 978-619-168-110-5
Страници: 432

Заглавие на публикацията: Микроикономика
Съавтори: Любен Кирев, Пенка Шишманова, Иван Иванов, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Огнян Марков, Румен Лазаров, Таня Тодорова
Издателство: Абагар, 2015
ISBN: 978-619-168-123-5
Страници: 406

Заглавие на публикацията: Microeconomics (Микроикономика)
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Димитър Найденов, Иван Иванов, Петър Маринов, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Пенка Шишманова
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1028-0
Страници: 376

Заглавие на публикацията: Икономикс
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1021-1
Страници: 383

Заглавие на публикацията: Микроикономика
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Димитър Найденов, Иван Иванов, Петър Петров, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Пенка Шишманова
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0723-5
Страници: 452

Заглавие на публикацията: Макроикономика
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Димитър Найденов, Иван Иванов, Петър Петров, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Пенка Шишманова
Издателство: Абагар, 2010
ISBN: 978-954-427-912-7
Страници: 487

Заглавие на публикацията: Икономикс (Микроикономика И Макроикономика)
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Иван Иванов, Димитър Найденов, Петър Петров, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Румен Лазаров, Огнян Марков, Асен Радев, Пенка Шишманова
Издателство: Абагар, 2008
ISBN: 978-954-427-793-2
Страници: 454

Заглавие на публикацията: Макроикономика
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Димитър Найденов, Иван Иванов, Петър Петров, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Пенка Шишманова
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN: 978-954-23-0397-8
Страници: 507

Заглавие на публикацията: Микроикономика
Съавтори: МЕТОДИ КЪНЕВ, Любен Кирев, Снежана Найденова, Димитър Найденов, Иван Иванов, Петър Петров, Асен Радев, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Огнян Марков, Румен Лазаров, Пенка Шишманова
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISBN: 978-954-23-0369-5
Страници: 382

Заглавие на публикацията: Икономика
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Иван Иванов, Петър Петров, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Асен Радев, Румен Лазаров, Огнян Марков, Пенка Шишманова
Издателство: Абагар, 2006
ISBN: 954-427-676-9
Страници: 271

Тип: Учебно помагало (28)
Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии.
Съавтори: Пенка Шишманова, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Огнян Марков, Румен Лазаров, Таня Тодорова, Елка Цонева, Петя Георгиева, Елица Петкова, Тодор Тодоров, Петя Миланова
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1493-6
Страници: 168

Заглавие на публикацията: Икономически теории
Съавтори: Пенка Шишманова, Людмил Несторов, Огнян Марков, Румен Лазаров, Таня Тодорова, Елка Цонева, Петя Георгиева, Тодор Тодоров, Елица Петкова, Петя Миланова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1246-8
Страници: 148

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии.
Съавтори: Пенка Шишманова, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Огнян Марков, Румен Лазаров, Таня Тодорова, Елка Цонева, Петя Георгиева, Тодор Тодоров, Елица Петкова, Петя Миланова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1198-0
Страници: 168

Заглавие на публикацията: Микроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии.
Съавтори: Любен Кирев, Пенка Шишманова, Иван Иванов, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Румен Лазаров, Огнян Марков, Таня Тодорова, Елка Цонева, Тодор Тодоров, Елица Петкова, Петя Георгиева, Петя Миланова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1144-7
Страници: 198

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Пенка Шишманова, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Огнян Марков, Румен Лазаров, Таня Тодорова, Елка Цонева, Тодор Тодоров, Елица Петкова, Петя Георгиева, Петя Миланова
Издателство: Абагар, 2016
ISBN: 978-619-168-148-8
Страници: 176

Заглавие на публикацията: Микроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Любен Кирев, Пенка Шишманова, Иван Иванов, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Румен Лазаров, Огнян Марков, Таня Тодорова, Тодор Тодоров, Елка Цонева, Елица Петкова, Петя Георгиева, Петя Миланова
Издателство: Абагар, 2015
ISBN: 978-619-168-134-1
Страници: 207

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Любен Кирев, Иван Иванов, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Румен Лазаров, Огнян Марков, Пенка Шишманова, Таня Тодорова, Тодор Тодоров, Елка Цонева, Елица Петкова, Петя Георгиева, Петя Миланова
Издателство: Абагар, 2015
ISBN:
Страници: 197

Заглавие на публикацията: Микроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Любен Кирев, Иван Иванов, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Румен Лазаров, Огнян Марков, Пенка Шишманова, Таня Тодорова, Тодор Тодоров, Елка Цонева, Елица Петкова, Петя Георгиева, Петя Миланова
Издателство: Абагар, 2014
ISBN: 978-619-168-084-9
Страници: 192

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Любен Кирев, Иван Иванов, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Пенка Шишманова, Таня Тодорова, Тодор Тодоров, Елка Цонева, Елица Петкова, Петя Георгиева, Петя Миланова
Издателство: Абагар, 2014
ISBN: 978-619-168-064-1
Страници: 200

Заглавие на публикацията: Микроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Любен Кирев, Иван Иванов, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Румен Лазаров, Асен Радев, Огнян Марков, Пенка Шишманова, Таня Тодорова, Тодор Тодоров, Елка Цонева, Елица Петкова, Петя Георгиева, Петя Миланова
Издателство: Абагар, 2013
ISBN: 978-619-168-049-8
Страници: 192

Заглавие на публикацията: Микроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Иван Иванов, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Пенка Шишманова, Таня Тодорова, Тодор Тодоров, Елка Цонева, Елица Петкова, Петя Георгиева, Петя Миланова
Издателство: Абагар, 2013
ISBN: 978-619-168-014-6
Страници: 190

Заглавие на публикацията: Икономика. Сборник от тестове за кандидат-студенти
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Иван Иванов, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Румен Лазаров, Огнян Марков, Пенка Шишманова, Тодор Тодоров, Таня Тодорова
Издателство: Абагар, 2012
ISBN: 978-954-427-967-7
Страници: 215

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Снежана Найденова, Любен Кирев, Иван Иванов, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Пенка Шишманова, Тодор Тодоров, Таня Тодорова, Елка Цонева, Елица Петкова, Петя Георгиева, Петя Миланова
Издателство: Абагар, 2012
ISBN: 978-954-427-988-2
Страници: 192

Заглавие на публикацията: Микроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Иван Иванов, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Румен Лазаров, Асен Радев, Пенка Шишманова, Тодор Тодоров, Таня Тодорова, Елка Цонева, Елица Петкова, Петя Георгиева, Петя Миланова
Издателство: Абагар, 2012
ISBN: 978-954-427-962-2
Страници: 191

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Снежана Найденова, Любен Кирев, Иван Иванов, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Пенка Шишманова, Тодор Тодоров, Таня Тодорова, Елка Цонева, Елица Петкова, Петя Миланова, Петя Георгиева
Издателство: Абагар, 2011
ISBN: 978-954-427-942-4
Страници: 198

Заглавие на публикацията: Микроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Иван Иванов, Петър Петров, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Пенка Шишманова, Тодор Тодоров, Таня Тодорова
Издателство: Абагар, 2011
ISBN: 978-954-427-923-3
Страници: 199

Заглавие на публикацията: Икономикс (методическо ръководство)
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Иван Иванов, Димитър Найденов, Петър Петров, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Румен Лазаров, Огнян Марков, Асен Радев, Пенка Шишманова
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 130

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Снежана Найденова, Любен Кирев, Иван Иванов, Петър Петров, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Пенка Шишманова, Тодор Тодоров, Таня Тодорова
Издателство: Абагар, 2010
ISBN: 978-954-427-893-9
Страници: 182

Заглавие на публикацията: Микроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Иван Иванов, Петър Петров, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Румен Лазаров, Огнян Марков, Асен Радев, Пенка Шишманова, Тодор Тодоров, Таня Тодорова
Издателство: Абагар, 2010
ISBN: 978-954-427-869-4
Страници: 199

Заглавие на публикацията: Икономика. Сборник от тестове за кандидат-студенти
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Иван Иванов, Петър Петров, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Румен Лазаров, Огнян Марков, Пенка Шишманова
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0413-5
Страници: 177

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Снежана Найденова, Любен Кирев, Иван Иванов, Петър Петров, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Пенка Шишманова, Тодор Тодоров, Таня Тодорова
Издателство: Абагар, 2009
ISBN: 978-954-427-844-1
Страници: 182

Заглавие на публикацията: Микроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Иван Иванов, Петър Петров, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Румен Лазаров, Огнян Марков, Асен Радев, Пенка Шишманова, Тодор Тодоров, Таня Тодорова
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0410-4
Страници: 211

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Снежана Найденова, Иван Иванов, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Пенка Шишманова, Тодор Тодоров, Таня Тодорова
Издателство: Абагар, 2008
ISBN: 978-954-427-769-7
Страници: 175

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Снежана Найденова, Любен Кирев, Иван Иванов, Петър Петров, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Пенка Шишманова, Тодор Тодоров, Таня Тодорова
Издателство: Фабер, 2008
ISBN: 978-954-775-922-0
Страници: 203

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Красимир Кунев, Людмил Несторов, Огнян Марков, Асен Радев, Румен Лазаров, Пенка Шишманова, Тодор Тодоров
Издателство: Абагар, 2007
ISBN: 978-954-427-726-0
Страници: 160

Заглавие на публикацията: Микроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Красимир Кунев, Людмил Несторов, Огнян Марков, Асен Радев, Румен Лазаров, Пенка Шишманова, Тодор Тодоров, Таня Тодорова
Издателство: Абагар, 2007
ISBN: 978-954-427-755-0
Страници: 224

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Красимир Кунев, Людмил Несторов, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Пенка Шишманова
Издателство: Абагар, 2006
ISBN: 954-427-669-6
Страници: 151

Заглавие на публикацията: Микроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Красимир Кунев, Людмил Несторов, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Пенка Шишманова, Тодор Тодоров
Издателство: Абагар, 2006
ISBN: 954-427-699-8
Страници: 159