Юлия Георгиева

Юлия Георгиева

Заемани към момента длъжности:
Звено Факултет "Производствен и търговски бизнес"
Длъжност Инспектор факултет