Йорданка Ефремова

Йорданка Ефремова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Стратегическо планиране"
Длъжност Инспектор катедра