Янислава Александрова

Янислава Александрова

Заемани към момента длъжности:
Звено Секретариат
Длъжност Секретар ректорат
Звено КАТЕДРА "КОНТРОЛ И АНАЛИЗ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ"
Длъжност Инспектор катедра