Янислава Александрова

Янислава Александрова

Заемани към момента длъжности:
Звено Секретариат
Длъжност Секретар ректорат
Звено Катедра "Контрол и анализ на стопанската дейност"
Длъжност Инспектор катедри