Венцислав Танев

Венцислав Танев

Заемани към момента длъжности:
Звено АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДСТВО
Длъжност Помощник-ректор
Звено Отсрочване на зап.и техн.
Длъжност Специалист "Управление при кризи и отбранителна мобилизационна подготовка"