Венцислав Танев

Венцислав Танев

Заемани към момента длъжности:
Звено Административно ръководство
Длъжност Помощник-ректор