Венцислав Танев

Венцислав Танев

Заемани към момента длъжности:
Звено Административно ръководство
Длъжност Помощник-ректор
Звено Отсрочване на запасни и техника-запас
Длъжност Специалист "Управление при кризи и отбранителна мобилизационна подготовка"