доц. д-р Венцислав Перков

доц. д-р Венцислав Перков

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Търговски бизнес"
Длъжност Доцент