Валентина Монева

Валентина Монева

Заемани към момента длъжности:
Звено Академичен компютърен център
Длъжност Специалист "Обработка на данни"