Цветослава Зонева

Цветослава Зонева

Заемани към момента длъжности:
Звено ФАКУЛТЕТ "ПРОИЗВОДСТВЕН И ТЪРГОВСКИ БИЗНЕС"
Длъжност Инспектор факултет