проф. д.ик.н. Таня Горчева

проф. д.ик.н. Таня Горчева

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Международни икономически отношения"
Длъжност Професор