Татяна Друмева

Татяна Друмева

Заемани към момента длъжности:
Звено Център за професионално обучение
Длъжност Секретар