Таня Божанова

Таня Божанова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Социални и правни науки"
Длъжност Инспектор катедра