Силвия Кънева

Силвия Кънева

Заемани към момента длъжности:
Звено Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността
Длъжност Организатор