доц. д-р Румен Лазаров

доц. д-р Румен Лазаров

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Обща теория на икономиката"
Длъжност Доцент