Румяна Божанова

Румяна Божанова

Заемани към момента длъжности:
Звено Факултет "Стопанска отчетност"
Длъжност Инспектор факултет