Пламена Вълкова

Пламена Вълкова

Заемани към момента длъжности:
Звено Дом на научния работник
Длъжност Организатор "Студентски клуб" и магазинер