Пламена Тодорова

Пламена Тодорова

Заемани към момента длъжности:
Звено Места за настаняване
Длъжност Камериер на хотел