Петко Петков

Петко Петков

Заемани към момента длъжности:
Звено Академичен компютърен център
Длъжност Координатор "Корпоративни мрежи"
Звено Академичен компютърен център
Длъжност Младши програмист уеб сайтове