проф. д-р Поля Ангелова

проф. д-р Поля Ангелова

Заемани към момента длъжности:
Звено Академично ръководство
Длъжност Заместник-ректор "Научноизследователска дейност и развитие на кадрите"
Звено Катедра "Статистика и приложна математика"
Длъжност Професор