проф. д-р Поля Ангелова

проф. д-р Поля Ангелова

Заемани към момента длъжности:
Звено Академично ръководство
Длъжност Заместник-ректор "Научноизследователска дейност и развитие на кадрите"
Звено Катедра "Математика и статистика"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Математика и статистика"
Длъжност Професор