доц. д-р Огнян Марков

доц. д-р Огнян Марков

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Обща теория на икономиката"
Длъжност Доцент