Невяна Стефанова

Невяна Стефанова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Обща теория на икономиката"
Длъжност Инспектор катедра