Надка Петева

Надка Петева

Заемани към момента длъжности:
Звено Отдел "Инфраструктура и домакинство"
Длъжност Хигиенист