проф. д.и.н. Милко Палангурски

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Икономика и управление на туризма"
Длъжност Професор