Мария Чонова

Мария Чонова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Аграрна икономика"
Длъжност Инспектор катедри
Звено Катедра "Физическо възпитание и спорт"
Длъжност Инспектор катедри