доц. д-р Крум Крумов

доц. д-р Крум Крумов

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Контрол и анализ на стопанската дейност"
Длъжност Доцент