Крум Крумов

доц. д-р Крум Крумов

Заемани към момента длъжности:
Звено КАТЕДРА "КОНТРОЛ И АНАЛИЗ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ"
Длъжност Доцент