Кинка Богданова

Кинка Богданова

Заемани към момента длъжности:
Звено Места за настаняване
Длъжност Камериер на хотел