Иван Върбанов

проф. д-р Иван Върбанов

Заемани към момента длъжности:
Звено КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Длъжност Председател на контролния съвет
Звено КАТЕДРА "СОЦИАЛНИ И ПРАВНИ НАУКИ"
Длъжност Ръководител катедра
Звено КАТЕДРА "СОЦИАЛНИ И ПРАВНИ НАУКИ"
Длъжност Професор