проф. д-р Иван Върбанов

проф. д-р Иван Върбанов

Заемани към момента длъжности:
Звено Контролен съвет
Длъжност Председател на контролния съвет
Звено Катедра "Социални и правни науки"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Социални и правни науки"
Длъжност Професор