Ивелина Станева

Ивелина Станева

Заемани към момента длъжности:
Звено ИНСТИТУТ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Длъжност Експерт "Европейски програми и проекти"