Ивелина Станева

Ивелина Станева

Заемани към момента длъжности:
Звено Институт за научни изследвания
Длъжност Експерт "Европейски програми и проекти"