Ивелина Атанасова

Ивелина Атанасова

Заемани към момента длъжности:
Звено Факултет "Стопанска отчетност"
Длъжност Инспектор
Звено Фронт-офис "Магистърско обучение"
Длъжност Инспектор