Ивелина Атанасова

Ивелина Атанасова

Заемани към момента длъжности:
Звено ФАКУЛТЕТ "СТОПАНСКА ОТЧЕТНОСТ"
Длъжност Инспектор
Звено ФРОНТ ОФИС - "МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ"
Длъжност Инспектор