Христина Петкова

Христина Петкова

Заемани към момента длъжности:
Звено ФАКУЛТЕТ "СТОПАНСКА ОТЧЕТНОСТ"
Длъжност Инспектор факултет