х. преп. Георги Гуцев

х. преп. Георги Гуцев

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Индустриален бизнес и предприемачество"
Длъжност х. преп.