Галя Тачева-Божкова

Галя Тачева-Божкова

Заемани към момента длъжности:
Звено Отдел "Бакалавърско и магистърско обучение"
Длъжност Ръководител отдел