Галя Тачева-Божкова

Галя Тачева-Божкова

Заемани към момента длъжности:
Звено ОТДЕЛ "БАКАЛАВЪРСКО И МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ"
Длъжност Ръководител отдел