Елка Янкова

Елка Янкова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Мениджмънт"
Длъжност Инспектор катедри
Звено Катедра "Чуждоезиково обучение"
Длъжност Инспектор катедри