Емилия Радкова

Емилия Радкова

Заемани към момента длъжности:
Звено Академичен компютърен център
Длъжност Специалист "Обработка на данни"