Емял Мехмедова

Емял Мехмедова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Международни икономически отношения"
Длъжност Инспектор катедра