Димитринка Димитрова

Димитринка Димитрова

Заемани към момента длъжности:
Звено Отдел "Инфраструктура и домакинство"
Длъжност Хигиенист