Димитър Михайлов

Димитър Михайлов

Заемани към момента длъжности:
Звено Отдел "Инфраструктура и домакинство"
Длъжност Портиер