Димка Генчева

Димка Генчева

Заемани към момента длъжности:
Звено Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността
Длъжност Организатор